+48 728 757 518 garbacz_marta@wp.pl

Psychoterapia psychodynamiczna dorosłych polega na analizie zdarzeń w życiu pacjentów, na pracy nad relacjami interpersonalnymi i na rozumieniu tego co pacjenci przeżywają, jakie mają myśli, jakie są ich pragnienia, często nieświadome. Terapeuta w trakcie większości sesji zachowuje się “neutralnie” po to, aby umożliwić “przeniesienie się” emocji pacjenta do samego siebie lub umożliwić odtworzenie się specyficznego typu relacji, które pacjent ma lub miał z ważnymi osobami w swoim życiu. Lecząca jest możliwość uzyskania w relacji pacjent-psychoterapeuta korektywnych doświadczeń, czyli odtworzenie pierwotnych urazowych wspomnień, ale tak aby tego urazu nie powtarzać, a zmienić sposób rozumienia siebie, otaczającego świata, relacji z innymi ludźmi, które wynikają z doświadczeń z najwcześniejszych relacji.

Więcej na: Ośrodek psychoterapii w Lublinie