+48 728 757 518 garbacz_marta@wp.pl

Depresja

Depresja charakteryzuje się smutkiem, obniżeniem nastroju, niezdolnością do przeżywania przyjemności. Może być spowodowana określonym wydarzeniem życiowym, np. utratą bliskiej osoby, problemami zdrowotnymi, itp. W niektórych przypadkach ma przyczynę biologiczną, pojawia się bez określonej zewnętrznej przyczyny i wtedy oprócz psychoterapii potrzebne jest też leczenie farmakologiczne. Czasem najbardziej odczuwalnymi jej objawami są lęk, bezsenność, dolegliwości bólowe, które trudno na pierwszy rzut oka skojarzyć z depresją, co może opóźniać podjęcie leczenia. Jeszcze inne osoby mogą mieć osobowościową skłonność do reagowania na różne sytuacje wycofaniem, nadmiernym krytycyzmem wobec siebie, mogą mieć niską samoocenę lub nadmiernie się obwiniać. We wszystkich tych przypadkach psychoterapia jest dobrym rozwiązaniem.