+48 728 757 518 garbacz_marta@wp.pl

Zaburzenia osobowości

Osobowość obejmuje wzorce zachowania, myślenia, przeżywania i wzorce relacji charakterystyczne dla danej osoby. Jeśli wzorce te są mało elastyczne i utrudniają funkcjonowanie w wielu obszarach życia, możemy mówić o zaburzeniach osobowości. Najczęściej łączą się też ze znacznym cierpieniem. Mogą objawiać się poczuciem pustki, braku określonego celu w życiu, trudnościami w określeniu kim i jakim się jest, a także niemożnością rozumienia swoich stanów emocjonalnych.

Chociaż wzorce te są trwałe, uznaje się, że mogą ulec zmianie w wyniku różnych doświadczeń życiowych, a także długoterminowej psychoterapii nastawionej na zmianę struktury osobowości. Poprzez wielokrotne przepracowywanie tych samych obszarów psychiki, możliwa staje się jej integracja.

Frazy wyszukiwane: Zaburzenia osobowości – Gdańsk; Leczenie zaburzeń osobowosci – Gdańsk – Trójmiasto